Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. Uniwersytecka 4 
  40-007 Katowice
 • tel/fax: (0-32) 258-84-31 
 • tel: (032) 359-14-34
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: StudiaDla studenta

Strona główna

Plany zajęć w semestrze letnim 2014/2015

Fizyka

Biofizyka

Ekonofizyka

Fizyka Medyczna

Fizyka Techniczna

Informatyka Stosowana

Studia Doktoranckie

Plany zajęć w semestrze zimowym 2014/2015

Fizyka

Biofizyka

Ekonofizyka

Fizyka Medyczna

Fizyka Techniczna

Studia Doktoranckie

Wstęp do Przedsiębiorczości – Nauka, Innowacyjność Realizacja

Wstęp do przedsiębiorczości

 • Zajęcia dla studentów II roku fizyki (i wszystkich innych zainteresowanych tematem)
 • Wykładowca 
  dr Marek Łukaszewski
 • Czas
  30 godzin lekcyjnych wykładów w semestrze zimowym 
  30 godzin lekcyjnych wykladów w semestrze letnim

Dlaczego takie zajęcia są potrzebne?

Małe i średnie przedsiębiorstwa kreują nie tylko olbrzymią część dochodu narodowego, ale tez tworzą największą ilość miejsc pracy. Małe i nowe firmy stały się osią polityki gospodarczej państw i głównym źródłem innowacyjności. Wysoki wskaźnik bezrobocia wśród młodych absolwentów wyższych uczelni, mimo wysokiej jakości kapitału ludzkiego i wysiłków by podnieść jakość nauczania ( Polska jest tu najlepszym, aczkolwiek nie jedynym w Europie przykładem) spowodował, że polityka promowania Przedsiębiorczości wydaje się być obecnie najbardziej obiecującym rozwiązaniem tej sytuacji. „Strategia Lizbońska „ wskazuje na konieczność rozwoju kapitału przedsiębiorczości i potrzebę tworzenia społeczeństwa przedsiębiorczego ( Komisja Europejska 2003). Nauczanie Przedsiębiorczości jest tam wskazywane jako jedna z dróg kształtowania umiejętności, doświadczeń i tworzenia kultury promującej zachowania przedsiębiorcze. Umiejętności i wiedza z zakresu Przedsiębiorczości powinna być dostarczana tam, gdzie kształtowany i tworzony jest kapitał ludzki przygotowywany do pracy w zaawansowanych technologiach.

Cel zajęć

Układ zajęć ma być ogólnym wprowadzeniem jak przekształcić pomysł- innowację powstałą w procesie badań w komercyjne przedsięwzięcie. Wypracowana w trakcie zajęć ścieżka postępowania będzie użyteczna dla każdego, nawet z niewielkim doświadczeniem, ale posiadającego pomysł, jak zdobyć finanse na jego rozwinięcie (dalsze badania, założenie firmy).

Celem zajęć jest by, studenci po tych zajęciach

 • Znali główne składowe pełnego cyklu rozwoju przekształcenia pomysłu w funkcjonujące przedsiębiorstwo, by przygotować ich do kariery w przemyśle nowych technologii lub/i skłonić ich do tworzenia własnych innowacyjnych firm.

 • Potrafili rozsądnie ocenić potencjał pomysłu, szanse oraz zagrożenia osobistego zaangażowania się w jego realizację

 • Wskazać na istotę transferu technologii i jego rolę w przekształcaniu innowacji w komercjalizację.

 • Zdobyli doświadczenie myślenia „ jak Przedsiębiorca” przez wymyślenie i prezentacje własnego pomysłu na firmę - wymóg wstępny do opracowania „Business Planu”

 • Byli zdolni do rozpoczęcia procesu wdrażania pomysłu z ukierunkowaniem na jego rozwój.

 • Mieli możliwość pozyskania środków na finansowanie i kształtowanie własnego rozwoju.

 • Zdobyli praktyczne, podstawowe umiejętności formułowania i prezentacji potencjału własnego projektu zarówno przed przełożonymi jak i inwestorami.

Program zajęć

 • Gospodarka, pieniądz osią gospodarki i miarą postępu. Pieniądz jako przyczyna zmian. Mechanizmy gospodarcze. Bogactwo a gospodarka. Znaczenie kapitału ludzkiego i wyścig technologiczny. Zmiany kulturowe a zmiany gospodarcze. Kultura tworzenia dostatku. Zasady pracy: analiza – studium przypadku ( case study), praca końcowa, zasady oceny końcowej. Efektywna prezentacja - zasady tworzenia. Rola MSP w gospodarce - „gazele”, kreacja miejsc pracy. Co to jest “przedsiębiorczość”? - Kulturowy kontekst. Przedsiębiorca – mity i opinie (cechy i zachowanie). Jakie należy mieć cechy i doświadczenia (umiejętności), aby odnieść sukces? Przedsięwzięcie - odwaga wizji i ryzyko działania. Czy warto angażować się w przedsięwzięcia? Naukowiec jako przedsiębiorca. Innowacje i innowacyjność. Mentalna rewolucja przejścia od naukowca do przedsiębiorcy. Jak naukowcy i przedsiębiorcy rozwiązują problem?. Miejsce nauki i naukowca w przedsiębiorczości. Ochrona wartości intelektualnej. Czy ochrona wartości intelektualnej jest potrzebna i czy służy rozwojowi gospodarczemu? (Dyskusja). Przygotowanie „ Business Planu”- zasady i sposoby. Rola „Executive summary” Jak zabrać się do tworzenia nowej firmy?. Planowanie tworzenia nowej firmy. Etapy życia firmy, specyfika firmy innowacyjnej. ”Dolina Śmierci”. Zarządzanie projektem. Komputerowe programy wspomagania zarządzania projektem. Konkurencja i analiza sektora. SWOT, PEST dla wybranych sektorów. Strategia, marketing i pozycjonowanie firmy na rynku. Analiza „Pięć sił Portera” dla wybranego sektora. Finanse firmy. Bilans rachunek wyników, przepływy finansowe. Zasady tworzenia i sprawdzania poprawności. Zysk, kapitał, dywidenda. Analiza zarządzania finansowego, analiza wskaźnikowa. Płynność finansowa. Operacje. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Dystrybucja towarów. Finansowanie działalności firmy. Finansowanie rozwoju kapitałem, długiem- emisje kolejnych transz akcji. Źródła finansowania innowacji, badań. Programy pomocowe- Unia Europejska, przedsiębiorstwa innowacyjne a polityka państwa. Struktura firmy i zarządzanie.

 • Prezentacja opracowań Planów Działania (Business Plan)

Literatura

 

 1. P.F. Drucker: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992
 2. E. Okoń-Horodyńska: Jak budować regionalne systemy innowacyjne, IBnGR, Gdańsk 2001
 3. Zarządzanie innowacjami, red. nauk. J. Bogdanienko, SGH, Warszawa 1998
 4. "Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce- poradnik przedsiębiorcy", PARP, Warszawa 2003
 5. J.Targalski- Przedsiębiorczość i zarządzanie,- Wydawnictwo C.H.Beck.Warszawa 2003

 

Literatura zalecana ale dodatkowa

 • Barringer, Bruce R., and R. Duane Ireland. Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures, Pearson Prentice-Hall, 2006.

Sposób prowadzenia zajęć

Przedsiębiorczość nie jest nauka ścisłą ( matematyka, fizyka) ani prawdą objawioną ( religia) i wymaga specyficznego sposobu nauczania. Nauczania, polegającego raczej na praktycznym wdrażaniu sposobu myślenia i zachowania się w określonych okolicznościach raczej niż na przekazaniu informacji czy teorii. Główna część zajęć będzie opierać się na pracy własnej studentów samodzielnej, bądź w grupie. Dzięki temu poznają dynamikę działania grupowego i poszukiwania kompromisu. Poznają znaczenie i konsekwencje „ błędu i niepowodzenia”. Ważnym jest nabycie umiejętności skutecznych sposobów prezentacji własnych poglądów i planów, zarówno w formie publicznego wystąpienia, jak i w formie” Executive summary” Jedne z zajęć będą poświęcone tematyce grantów i funduszy na finansowanie badań oraz procesu aplikacji.

Informacja o wykładowcy

Marek Łukaszewski

 • Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Quebec w Montrealu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor fizyki i Master of Business Administration.
 • W dotychczasowej swej działalności tworzył od podstaw większość firm (10), w których pracował. M.in. tworzył pierwsze w Polsce, po wojnie, joint ventures partnerów prywatnych. Pełnił szereg funkcji menedżerskich m.in.: - Prezesa Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Prezesa Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Prezesa Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. Wcześniej Wiceprezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. i Wiceprezes Zarządu Międzynarodowej Szkoły Finansów i Bankowości w Katowicach.
 • Związany z rynkiem kapitałowym od 1991 roku. Był również Członkiem i przewodniczył pracom Prezydium Porozumienia na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego, Członkiem Rady Rynku Kapitałowego (2004r) ,założycielem i członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów – instytucji dedykowanego sprawom Corporate Governance- czyli zasadom etyki w biznesie.
 • Był także członkiem prezydium Komitetu Koordynującego przy Związku Banków Polskich do Spraw Standardów w Bankowości - uczestniczył w grupie eksperckiej w zakresie Rynku Pieniężnego i Kapitałowego. W STFI - przewodniczył Zespołowi ds. Standardów. Ekspert pracujący dla Rady Businessu przy ONZ, oraz osoba związana z działalnością rozwijania Przedsiębiorczości współpracująca z European Forum for Entrepreneurship Research.

Programy studiów

Jeżeli zacząłeś studia na dowolnym stopniu (pierwszym bądź drugim) przed rokiem 2012 kliknij w baner z lewej, jeżeli od roku 2012 to wybierz ten środkowy. Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku 2013 powinni wybrać baner z prawej.

 

                              od2013

Dla studenta

Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

 • Dziekan Wydziału
  prof. dr hab. Alicja Ratuszna
 • Prodziekan ds. Fizyki i Informatyki
  prof. UŚ dr hab. Roman Wrzalik 
 • adres: 40-007 Katowice, ul Bankowa 14
 • tel: 32 359 15 50, 32 359 16 15
 • wwww3.mfc.us.edu.pl 

Pracownicy Dziekanatu zajmujący się kierunkami: fizyka, fizyka medyczna, ekonofizyka, biofizyka (p. 217)

 • mgr Helena Szyndlarewicz
 • mgr Rafał Lorenc
Free business joomla templates

Distributed by SiteGround