Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj: 4 edycja Granic

Program seminarium - czwarta edycja (semestr zimowy 2010/2011)

 • 20 października 2010 prof. dr hab. Józef Spałek, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagieloński, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza
  Emergentność - powstawanie złożoności z konkurencyjności oddziaływań, nieliniowości i fluktuacji w układach przyrodniczych
  Folder PDF

  W wykładzie wyjdę od pięknych koncepcji P.W. Andersona o emergentności Przyrody czyli, wyłanianiu się złożoności układów wieloatomowych (wielocząstkowych) - i towarzyszących im Praw Przyrody - z układów prostszych. Takie podejście to w gruncie rzeczy teoria ewolucji Praw Przyrody od praw fizycznych, poprzez fizyczne do biologicznych i neurofizyki, czy też teorii sieci złożonych. Oczywiście, podejście będzie czysto opisowe (obrazowe, na przykładach), gdyż ma za zadanie podjecie próby zrozumienia wieloetapowego opisu otaczającego nas świata i, być może, nas samych, raczej z punktu widzenia przyrodnika niż filozofa czy humanisty.

 • 17 listopada 2010 prof. dr hab. Idzi Panic, Zakład Historii Średniowiecznej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
  Całun Turyński: wielka tajemnica, czy mistyfikacja
  Folder PDF

  Niewiele jest przedmiotów materialnych na naszej planecie, które budziłyby tyle kontrowersji, budziły tyle skrajnych emocji i wywoływałyby tak liczne polemiki jak Całun Turyński. Zarazem tylko dla niewielu z nich użyto tak różnorodnych metod badawczych, z tak wielu dyscyplin naukowych. Doskonałym wprowadzeniem do pytania o to, czym jest Całun, jakie były jego losy, dostarcza między innymi książka Iana Wilsona zatytułowana „Całun Turyński”. Jej lektura stawia przed czytelnikiem pytanie, czy Autor - opowiadając się za tezą, że Całun Turyński to w istocie płótno grobowe Chrystusa - ma rację? Pytanie to dotyczy sporu o najważniejszą osobę w dziejach ludzkiej cywilizacji, Jezusa z Nazaretu, Chrystusa, dla innych proroka a dla niektórych tylko porywającego nauczyciela. Odpowiedzi na pytanie czym jest Całun Turyński, lub też czym najprawdopodobniej jest, może dostarczyć jedynie zestawienie wyników badań uczonych reprezentujących nauki matematyczno-przyrodnicze i medyczne z dociekaniami historyków. To właśnie fakt, że może chodzić o osobę Jezusa najprawdopodobniej wywołuje opory u wielu ludzi, aby zaakceptować ustalenia na przykład fizyków. I to nawet bez akceptacji (dla wielu ewentualnego) identyfikowania Nauczyciela z Nazaretu z Bogiem – Synem Bożym. Rozbieżność opinii na temat Całunu każe postawić pytanie, czym naprawdę jest Całun Turyński? Wielkim fałszerstwem, mistyfikacją średniowiecznego oszusta, dziełem artysty, czy autentycznym płótnem, na którym odbiły się ślady umęczonego Zbawiciela (bez względu na to, w jaki sposób wizerunek ten by powstał), jakie były jego losy, kto Płótno to badał i jakie posiadał kompetencje a wreszcie, jakie uzyskał wyniki? 

 • 8 grudnia 2010 prof. dr hab. Janusz Janeczek, Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski
  Terra incognita? Granice poznania geologicznej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Ziemi
  Folder PDF

  Ostatnie, tragiczne w skutkach trzęsienie Ziemi na Haiti było otrzeźwiającym przypomnieniem ograniczonego zakresu poznania naszej planety. Również kontrowersje wokół globalnego ocieplenia wskazują jak dalecy jesteśmy od zrozumienia złożoności procesów naturalnych. Na rządzące nimi prawa fizyki nakładają się zdarzenia losowe oraz mnogość czynników czyniących przewidywanie krótkookresowych, dynamicznych zjawisk naturalnych zadaniem niezwykle trudnym. W sukurs przychodzi odwrócona zasada aktualizmu geologicznego: „poznanie przeszłości jest kluczem do prognozowania przyszłości” wraz z rozumowaniem przez analogię pozwalając na wykorzystanie zdobyczy nauk geologicznych, z natury swojej historycznych do przewidywania przyszłych zdarzeń, co ma znaczenie nie tylko poznawcze, ale i praktyczne. Wszelako, czy poznaliśmy już dostatecznie przeszłość Ziemi aby dokonywać jej projekcji na przyszłość? W ogólnych zarysach i w wielu szczegółach tak. Jednakże wiele kart z zamierzchłej przeszłości zostało raz na zawsze usuniętych, a nieustający cykl tworzenia i przeobrażania materii ziemskiej czyni rekonstrukcję przeszłych zdarzeń fragmentaryczną i obarczoną dużą dozą niepewności. Ale i teraźniejszość nie jest pozbawiona białych plam. Tajemnice głębokiego wnętrza Ziemi i oceanicznych głębin oraz dokładna znajomość zasobów surowcowych stanowią obecnie największe wyzwania rzucone geologom Mimo naturalnych ograniczeń postęp w geologicznym poznaniu Ziemi jest ogromny. W dużej mierze za sprawą rewolucyjnej teorii płyt litosferycznych i coraz to doskonalszych metod badawczych.

 • 12 stycznia 2011 dr hab. Aleksandra Kunce
  Dlaczego antropologia nie jest gładką opowieścią? 
  Folder PDF

  Przedmiotem rozważań jest narracja antropologiczna, a zwłaszcza pytania, które wypełniają doświadczenia antropologa w terenie. Co stanowi przestrzeń miedzy obietnicą poznania kultury a doznaniem porażki badawczej? Jak następuje mitologizacja granic, na czym wspiera się retoryka granic, jak wypełniana jest troska o budowanie więzi społecznych? Antropologia kultury jako wiedza, która oscyluje między monstrualną formą i przyjaznym opisem; jako ochrona i opresja; jako wspólne doświadczenie pokory i zagrożenie, któremu nieustannie podlega to, co ludzkie.
Free business joomla templates

Distributed by SiteGround