Kontakt

 • adres: Instytut Fizyki
  ul. 75 Pułku Piechoty 1
  41-500 Chorzów
 • tel: (0-32) 349-38-75
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jesteś tutaj:

Artykuły

Konkurs na stanowisko: Post-doc – adiunkt naukowy w projekcie NCN OPUS

 

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w ramach projektu badawczego NCN
w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego
Instytutu Fizyki

 

  Do konkursu mogą przystąpić osoby o nienagannej postawie etycznej, spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Wymagania kwalifikacyjne:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk fizycznych albo chemicznych uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie,
 2. Zgodność kwalifikacji kandydata z tematyką naukową i metodami pomiarowymi fizyki ciała stałego metalicznych ultracienkich warstw i nanostruktur, a w szczególności:
  1. preferowana znajomość metody mikroskopii ze skanującą sondą SPM
  2. znajomość techniki spektroskopowych XPS (X-ray photoemission spectroscopy) i AES(auger spectrocopy)
  3. doświadczenie w pisaniu i publikowaniu artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych w obszarze fizyki/chemii nanostruktur i powierzchni,
 3. Dodatkowe atuty: umiejętność wytwarzania nanostruktur metali na powierzchniach krystalicznych w warunkach UHV metodą MBE (Molecular beam epitaxy) i interpretacja wyników badań ich własności magnetycznych, znajomość techniki ARPES (Angle-resolved photoemission spectroscopy).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zatrudnienie / zgłoszenie do konkursu.
 2. CV (zawierające informacje o dorobku naukowym, doświadczeniu badawczym, stażach, szkoleniach,udziale w projektach badawczych i wyróżnieniach);
 3. list referencyjny od osoby bezpośrednio współpracującej z kandydatem,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. kopie dyplomów: mgr, licencjat, dr.
 6. spis publikacji.
 7. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 8. oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesurekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych osobowych Dz. Ust. z 2002, Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami)”

Informacja:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty ogłoszenia konkursu. Kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym zatrudnia rektor, na wniosek dziekana wydziału, po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
 Zatrudnienie nastąpi w ramach konkursu NCN w projekcie badawczym OPUS pt."Kompleksowa fizyko-chemiczna charakteryzacja oraz badanie unikalnych zjawisk występujących na złączach izolatora topologicznego z metalem wytworzonych w postaci wielowarstwowych heterostruktur techniką termicznego osadzania par” od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. z wynagrodzeniem w wysokości 5600 zł brutto na podstawie umowy o pracę na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.
  Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w/wym. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Fizyki,(nr pok. 314), ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów do dnia 30.11.2017r.

 

                                                                Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
                                                                             prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej

 

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround